morgonstund

Debitering

Intro Samtal 1, 90 min 600kr, priset gäller för samtal i Farsta.
Samtal 2, 60 min 800kr, lokal i Farsta
Samtal 3, 60 min 800kr, lokal i Farsta

Helg pris 60min 950kr, lokal i Farsta

5 samtal rekommenderas – en del väljer att fortsätta med samtal 1-2 ggr i månaden
för att få stöttning och kontinuitet i sin personliga utveckling.

Pris 5 ggr: 3500kr (5x60min)
Helg Pris 5 ggr: 4400kr (5x60min)

Längre samtal:
Pris: 90min 1150kr
Helg Pris: 90min 1300kr

Samtal på företag 1200:-/tim

Samtal sker i:
Nordmarksvägen 3 (karta) eller i Företagets lokal.

Pris Föreläsning kontakta mig för diskussion

Hur börjar vi?

Kontakta mig via kontakt sidan, för ett första intro samtal.